DIN GUIDE TILL ETT HÅLLBART LIV

 

Livscoaching och hållbarhet

Vad innehåller livet du vill leva?

Vad behöver hända och vad behöver du göra, för att komma dit?

Kanske vet du inte vad du vill, men vill ta mer plats i ditt eget liv.

Jag erbjuder livscoaching enskilt och i grupp. Jag är också föreläsare och håller workshops med hållbar inriktning.

 

Inre- och yttre hållbarhet är ledord som är viktiga för mig. Det innebär att hitta ett förhållningssätt där man kan utvecklas som människa och jobba mot det man vill, med hänsyn till miljön. 

Livscoaching ger dit ett helikopterperspektiv på ditt liv. Du får tillfälle till introspektion och reflektion över hur de olika delarna i livet påverkar varandra. 

I de enskilda samtalen kan vi gå in mer på djupet och i gruppsamtalen hittar vi en gemenskap och jobbar med specifika rubriker vid varje träff. Samtalen sker online.

Kanske går du också och längtar efter en förändring?

Att få mer tid till att leva livet?

Boka ett 30 minuters kostnadsfritt introduktionssamtal.

 

Tjänster