top of page

DIN GUIDE TILL ETT HÅLLBART LIV

About

Livscoaching och hållbarhet

Vad innehåller livet du vill leva?

Jag erbjuder livscoaching enskilt och i grupp.

Jag erbjuder ett upplägg med sex träffar där vi utgår ifrån en rubrik varje samtal. Målet med min coachning är att få en klarare bild av hur du vill leva och börja ta steg i den riktningen. Läs om individuell coachning och gruppcoaching under rubriken tjänster.

Jag är också föreläsare och håller workshops med hållbar inriktning.

 

Inre- och yttre hållbarhet är viktiga ledord.

Det innebär att hitta ett förhållningssätt där man utvecklas och når sina mål, med hänsyn till sitt eget inre mående och miljön. 

Livscoaching ger ett helikopterperspektiv på ditt liv. Du får tillfälle till introspektion och reflektion över ditt liv och hur de olika delarna i livet påverkar varandra. 

I de enskilda samtalen kan vi gå in mer på djupet och i gruppsamtalen hittar vi en gemenskap och jobbar med specifika rubriker vid varje träff. Samtalen sker online.

Kanske går du också och längtar efter en förändring?

Var din egen förändring!

Boka ett 30 minuters kostnadsfritt introduktionssamtal.

 

Tjänster

Contact
bottom of page