top of page

Tillgänglig online

Livscoaching

  • 1 hour
  • 800 svenska kronor
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Ett enskilt livscoachingssamtal passar dig som har vill reda lite i grumliga tankar eller bolla om en Specifik situation. Det passar även dig som är nyfiken på att köpa coachingpaketet på sex samtal, men vill se om min typ av livscoaching passar dig. Ett enskilt samtal har inget speciellt upplägg, utan utgår ifrån dina önskemål. Om du vill fortsätta coaching rekommenderas att boka coachingpaketet, där sex samtal igår. Varje samtal har en rubrik för att gå igenom olika aspekter som är viktig för att växa och utvecklas som människa. Det finns en grundstruktur och övningar som ingår i varje samtal, samt "hemuppgifter" som skickas ut mellan varje samtal. Men innehållet anpassas och skräddarsys efter dina unika behov. Jag kommer hela tiden bolla och stämma av med dig att vi är på rätt väg så att du får ut så mycket som möjligt av coachingen. I coachingpaketet ingår fri kontakt via mail, samt ett kostnadsfritt uppföljningssamtal efter avslutad coaching. Upplägg för 6 samtal livscoaching ser ut så här: 1. intention och presentation Vi lär känna varandra, lyssnar in vad du vill att fokus ska ligga och sätter ett mål för våra samtal 2. Framtidsvisioner & psykisk hälsa Vi delar och manifesterar en bild av den framtid du önskar, samt talar om vikten av psykiskt hälsa, samt använder oss av olika verktyg för detta 3. Utgångsläge & strategier framåt Vi talar om ditt utgångsläge, din kapacitet och verklighet här och nu. Sedan ser vi över vilka strategier man kan ta till för att ta sig framåt, mot den framtid vi önskar 4. Motgångar och hinder Vi undersöker vad som händer när du stöter på hinder och motgångar. Vilka handlingsmönster du har och hur man kan hantera hinder på ett annat sätt 5. Hitta ditt sammanhang Vi undersöker ditt sociala behov och hur det ser ut med människor omkring dig. Vi undersöker vad du behöver och hur du hittar din "crowd" av människor som stöttar dig. Där du kan växa och utvecklas 6. Sammanfattning och vägar framåt I vårt avslutande samtal så sammanfattar vi vad vi pratat om och var du befinner dig på din resa framåt. Vi talar även om vilka steg du vill ta för att fortsätta din resa. Här ges även möjlighet att boka ytterligare samtal, där vi gemensamt bestämmer hur vi ska jobba framåt. Coachingssamtalen sker online via zoom, men det går också att träffas "live" om du föredrar det och bor i närheten av Trosa, Nyköping eller Södertälje.


Avbokningspolicy

För att avboka bokad tid, kontakta oss senast 24 timmar innan.


Kontaktuppgifter

0702526307

emma.i.tukia@gmail.com

Tystberga, Sverige

bottom of page