top of page

Livscoaching - Skapa det liv du vill leva

Vad är livscoaching?

Det innebär en individuell coachingsession med en helhetssyn på livet och dess olika delar.

Hur vill du leva och vad står i din väg?

Jag erbjuder ett upplägg med sex samtal där målet är att skapa det liv som just du vill leva.

Varje samtal har en rubrik, med tillhörande övningar, frågeställningar och samtalsämnen. 

I våra enskilda samtal hinner vi gå mer på djupet med hur det ser ut för dig och det finns därför en möjlighet att anpassa samtalen och övningarna på ett sätt som kommer att hjälpa dig framåt.

Läs mer rubriker och upplägg där du bokar nedan.

Vad innebär samtalsgrupp?

Samtalsgrupperna följer samma upplägg som i individuell coaching, dvs sex samtal med målet: Att skapa det liv du vill leva. 

 

Skillnaden är att övningar och samtal sker i grupp och anpassade efter det.  Det betyder att vi inte har lika stort utrymme att gå på djupet för varje enskild individ. Däremot ger grupperna en gemenskap och ett sammanhang. Samtalsgruppen ger en trygg och peppig plats att återvända till för att hämta kraft och energi undertiden som man själv utvecklas. 

Upplägget är utformat för att passa alla, även dig som är osäker på hur mycket du vill dela med dig av i grupp. 

Många av övningarna handlar om att själv reflektera över sitt eget liv, både genom skrivövningar, reflektioner osv. När vi sedan samtalar i grupp, så väljer man själv vad man vill dela i gruppen och inte. 

Gruppsamtal passar dig som är intresserad av coaching, men vill ingå i ett sammanhang och inte få lika mycket individuellt fokus som man får i enskild coaching.

I samtalen med mig får du:

- Reflektera över ditt liv

- Klargöra hur du vill leva ditt liv

- Se över vad du behöver för att må bra i din vardag och på lång sikt

- Förbättra din självkännedom

- Bli medveten om dina tankar, känslor och handlingar, hur de påverkar dig och hur du kan påverka & hantera dem

- Synliggöra dina styrkor och drivkrafter

- Förbättra dina relationer och skapa nya och givande relationer

 

Varje samtal är anpassat efter vem du är och vad du behöver mer av. I grupperna så har jag hela tiden en dialog med gruppen, så att upplägget passar. På så sätt blir varje grupp och coaching helt unik!

Livscoaching ger dig energi, fokus och struktur för att göra en bestående förändring. Det kan också hjälpa dig att se din nuvarande situation med nya ögon för att känna dig mer tillfreds med ditt liv. 

Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal, där vi lär känna varandra. Sedan bokar vi de kommande coachingsdatumen tillsammans.

Om du hellre vill samtala i grupp så boka din plats i samtalsgrupperna nedan